Saarijärven Ladun vuosikokous pidetttiin 21. 2. 2022 klo 18 Valolassa. Kokouksessa mm. vahvistettiin  vuoden 2021 kertomus ja tilinpäätös, hyväksyttiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätettiin vuoden 2023 jäsenmaksuista sekä valittiin puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi ja valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Pasi Nikara kaksi seuraava vuotta ja hallitus jatkaa entisenä.

Vuoden 2023 jäsenmaksut päätettiin seuraaviksi: yksilöjäsen 22 €, perhejäsenyys 30 €, nuoriso- ja opiskelijajäsen 11 € ja rinnakkaisjäsen 11 €.

 TOIMINTASUUNNITELMA 2022

YLEISET TAVOITTEET

Saarijärven Latu täyttää vuonna 2022 54 vuotta. Toiminnassa korostetaan liikunnan, ulkoilun ja luonnon merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille ja edistetään tätä tukevaa elämäntapaa kaikkina vuodenaikoina. Lähiulkoilumahdollisuudet ja luonnonmukaiset liikuntamuodot, jotka ovat helposti saavutettavissa, tukevat tätä tavoitetta. Tällaisia liikuntamuotoja ovat mm. kävely, hiihto, pyöräily, vesiliikunta ja yleensä luonnossa tapahtuva liikunta.

Kävely- ja hiihtotapahtumat sekä vesistöretkeily ja talviuinti korostuvat Saarijärven Ladun toiminnassa. Lähialueiden kansallispuistot ja muut luontokohteet pidetään edelleen tutustumiskohteina. Talviuinnin suosio on säilynyt ja sen harrastusmahdollisuuteen panostetaan. Kirkkovenesoutu ja pyöräily uusimpina toimintamuotoina otetaan kehittämiskohteiksi.

Yhdistyksen tavoitteena on aktivoida yhä useampi saarijärveläinen säännöllisen liikunnan ja ulkoilun harrastajaksi. Erityisesti pyritään saamaan lapsia ja nuoria mukaan lisäämällä heille ja heidän perheilleen suunnattuja uusia, houkuttelevia toimintamuotoja ja koulutusta.

Saarijärven Latu kampanjoi Suomen Ladun ja sen muiden jäsenyhdistysten tavoin jäsenmäärän lisäämiseksi. Tavoitteena on vuotuinen jäsenmäärän kasvu. Jäseniä loppuvuodesta 2021 oli noin 490.

Toimintasuunnitelman toteutuksessa otetaan huomioon vallitseva koronatilanne.

HALLINTO

1) Kokoukset

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu 8 jäsentä sekä yksi varajäsen. Hallitus kokoontuu kesäaikaa lukuun ottamatta noin kerran kuukaudessa. Tarvittaessa asetetaan työryhmiä erityistehtäviä varten ja jaetaan hallituksen jäsenten kesken vastuita toimintasuunnitelman toteuttamiseksi.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa sekä muita kokouksia tarpeen mukaan.

2) Edustukset

Osallistutaan Suomen Ladun ja Keski-Suomen latualueen kokouksiin ja koulutukseen sekä esiinnytään aktiivisesti tilaisuuksissa, joissa voidaan edistää ja valvoa ulkoilun ja liikunnan etuja.

TIEDOTUSTOIMINTA

Toiminnasta tiedotetaan oman yhdistyksen nettisivuilla, Facebookissa, Suomen Ladun yhdistyskortilla, yleisö-, messu- ym. tapahtumissa sekä Sampo-lehdessä latupalstalla ja erillisissä tiedotuksissa. Tammi-helmikuussa julkaistaan jäsentiedote, jossa kerrotaan yhdistyksen tapahtumista ja toiminnasta. Ulkoiluun ja liikuntaan liittyvää koulutus- ja tiedotusmateriaalia levitetään mahdollisuuksien mukaan.

KOULUTUSTOIMINTA

1)Lasten hiihtokouluja (Muumit) järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhdessä urheiluseurojen kanssa ja toimintaa tuetaan päiväkodeissa ja kerhoissa antamalla materiaalia ja koulutusta.

2)Yhteistyössä oppilaitosten kanssa järjestetään melonta- ja retkikoulutusta koululaisille ja opiskelijoille.

3)Opastusta retkimelontaan tarvittaessa kesäkuussa.

4)Tarvittaessa järjestetään sauvakävelyharjoituksia suunnattuna erilaisille ryhmille/työpaikoille.

5)Osallistutaan Suomen Ladun kevätkokoukseen 24.4. 2022Turussa.

7)Osallistutaan Suomen Ladun syyskokoukseen 30.10. 2022 Helsingissä.

8) Osallistutaan Keski-Suomen latualueen koulutuspäiville ja syyskokoukseen.

9) Osallistutaan muuhun Suomen Ladun ja muiden latuyhdistysten järjestämään

koulutukseen.

10) Tuetaan tarvittaessa Metsämörri- ja Muumien hiih tokoulun ohjaajakoulutusta

11) Tarvittaessa tuetaan opas- ja muuta koulutusta.

RETKEILY- JA ULKOILUTOIMINTA

1) Kansallinen hiihtopäivä 29.1. 2022, Rakastu hiihtoon 29.1. – 27.2. 2022

2) Kuutamohiihto ke 19.1. 2022, ke 16.2. 2022

3) 44. Pettuhiihto su 6.3.2022

4) Ulkona kuin lumiukko -tapahtuma 14.2. – 13.3. 2022 välisenä aikana

5) Kävelykipinä -tapahtumat 1. – 31.5. 2022

6) Unelmien liikuntapäivä ma10.5.2022

7) Patikkaretki kansallispuistoon/luontokohteeseen su 15.5.2022

8) Kirkkovenesoutua järjestetään vesien auettua tiistaisin klo 18 alkaen

9) Retkelle -päivät 11. – 12.6. 2022

10) Pyöräilytapahtuma/ -retki alkukesästä

11) Lasten ja aikuisten yhteinen ulkoilutapahtuma

12) Vesistöretkiä kesä- syyskuussa

13) Päiväretki/Nuku yö ulkona -tapahtuma la 27.8.2022 Suomen luonnon päivänä

14) Sieniretket 27.8. – 5.9.

15) Otsalamppuretki lokakuussa

16)Annetaan asiantuntija-apua mm. muille yhdistyksille ja seuroille sekä oppilaitoksille retkien järjestelyssä.

Tapahtumista tiedotetaan Saarijärven Ladun kotisivuilla, Facebookissa, Suomen Ladun tapahtumakalenterissa sekä Sampossa ilmoituksin ja latupalstalla.

MUU TOIMINTA

1)Talviuintia järjestetään tiistaisin ja perjantaisin Sofian rannassa 1.1. – 31.3. 2022 sekä 1.10. – 31.12. 2022 välisenä aikana

2) Kiilopään lomaosake on jäsenistön käytössä joka 6. viikko. Vuonna 2022 ovat käytössä viikot 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ja 48. Lomaviikkojen jäsenhinnat ovat

160 euroa, 270 euroa tai 380 euroa ajankohdasta riippuen.

3) Yhdistyksen omistamia kanootteja ja SUP-lautoja vuokrataan entiseen tapaan Asemanrannan varastolta. Lisäksi yhdistyksellä on vuokrattavana rinkkoja, ahkioita, retkiluistimia ja lumikenkiä sekä tiipii. Myös kirkkovene on vuokrattavissa ryhmien käyttöön. Vuokrattavaa välineistöä kehitetään ja vanhaa kalustoa poistetaan. Suomen Ladulta saatua Frisbeegolf -välineistöä annetaan korvauksetta eri tahojen käyttöön.

4)Saarijärven Latu vaikuttaa aktiivisesti ulkoilu- ja retkeilyreittien ja -alueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja niistä tiedottamiseen.

5) Osallistutaan paikallisiin tapahtumiin esittelemällä Saarijärven Ladun toimintaa. Vuonna 2022 ollaan mukana YHDESSÄ ENEMMÄN -messuilla.

TALOUDELLINEN TOIMINTA

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuista ja talviuinnista sekä lomaosakkeen, kanoottien ja muun välineistön vuokrauksesta saatuihin tuloihin, jotka muodostavat pääosan yhdistyksen toiminnan rahoituksesta. Jäsenmaksuissa on pieni korotus vuonna 2022. Saarijärven kaupungin vapaa-aikatoimi on myöntänyt yhdistykselle toiminta-avustusta.

YHTEISTOIMINTA

Saarijärven Ladulla on hyvät suhteet muihin yhdistyksiin. Yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa tapahtumien järjestelyissä. Valtakunnan tasolla Marttaliitto ja paikallisella tasolla Marttayhdistykset ovat vuonna 2022 yhteistyötahoja.

Yhdistysten merkitys liikunta- ja ulkoilutapahtumien järjestämisessä korostuu entisestään, kun kuntien panostus tällaisen toiminnan järjestämiseen vähenee.

Saarijärven Latu tarjoaa tarvittaessa asiantuntemustaan luonnossa tapahtuvasta liikunnasta päiväkodeille, kouluille sekä muille yhdistyksille ja seuroille tavoitteena monipuolisen kunto- ja virkistysliikunnan edistäminen.