Saarijärven Ladun vuosikokous pidettiin 14.2. Valolassa. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2022 tilinpäätös sekä hyväksyttiin toimintasuunnitlema ja talousarvio kuluvalle vuodelle. Samoin vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2024 sekä hallituksen kokoonpano.

Jäsenmaksut vuonna 2024 päätettiin pitää samoina kuin tänä vuonna eli henkilöjäsen 22 €, perhejäsenyys 30 €, nuoriso- ja opiskelijajäsen 11 € sekä rinnakkaisjäsen 11 €.

Hallituksen jäsenmäärää päätettiin lisätä yhdellä varsinaisella jäsenellä ja yhdellä varajäsenellä. Uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Tuukka Hietamäki ja varajäseneksi Paula Lemponen. Hallituksen kokoonpano löytyy Yhteystiedot- otsikon alta.

Seuraavassa keskeistä toimintasuunnitelmasta.(pk)

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

YLEISET TAVOITTEET

Saarijärven Latu täyttää vuonna 2023 55 vuotta. Toiminnassa korostetaan liikunnan, ulkoilun ja luonnon merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille ja edistetään tätä tukevaa elämäntapaa kaikkina vuodenaikoina. Lähiulkoilumahdollisuudet ja luonnonläheiset liikuntamuodot, jotka ovat helposti saavutettavissa, tukevat tätä tavoitetta. Tällaisia liikuntamuotoja ovat mm. kävely, hiihto, pyöräily, vesiliikunta ja yleensä luonnossa tapahtuva liikunta.

Kävely- ja hiihtotapahtumat sekä vesistöretkeily ja talviuinti korostuvat Saarijärven Ladun toiminnassa. Lähialueiden kansallispuistot ja muut luontokohteet pidetään edelleen tutustumiskohteina. Kirkkovenesoutu ja pyöräily uudempina toimintamuotoina otetaan kehittämiskohteiksi.

Yhdistyksen tavoitteena on, että yhä useampi saarijärveläinen löytää itselleen mielekkään tavan liikkua, ulkoilla ja nauttia luonnosta. Erityisesti pyritään saamaan lapsia ja nuoria mukaan lisäämällä heille ja heidän perheilleen suunnattuja uusia, houkuttelevia toimintamuotoja ja koulutusta.

Saarijärven Latu kampanjoi Suomen Ladun ja sen muiden jäsenyhdistysten tavoin jäsenmäärän lisäämiseksi. Tavoitteena on vuotuinen jäsenmäärän kasvu. Loppuvuodesta 2022 oli noin 490 maksanutta jäsentä.

HALLINTO

1) Kokoukset

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu 8 jäsentä sekä yksi varajäsen. Hallitus kokoontuu kesäaikaa lukuun ottamatta noin kerran kuukaudessa. Tarvittaessa asetetaan työryhmiä erityistehtäviä varten ja jaetaan hallituksen jäsenten kesken vastuita toimintasuunnitelman toteuttamiseksi.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa sekä muita kokouksia tarpeen mukaan.

TIEDOTUSTOIMINTA

Toiminnasta tiedotetaan oman yhdistyksen nettisivuilla, Facebookissa, Suomen Ladun tapahtumakalenterissa, yleisö-, messu- ym. tapahtumissa sekä Sampo-lehdessä yhdistyspalstalla ja erillisissä tiedotuksissa. Tammi-helmikuussa julkaistaan jäsentiedote, jossa kerrotaan yhdistyksen tapahtumista ja toiminnasta. Ulkoiluun ja liikuntaan liittyvää koulutus- ja tiedotusmateriaalia levitetään mahdollisuuksien mukaan.

RETKEILY- JA ULKOILUTOIMINTA

1) Kansallinen hiihtopäivä/45. Pettuhiihto 4,3. 2023

2) Kuutamohiihto ma 9.1., ma 6.2., ti 7.3. 2023

3) Ulkona kuin lumiukko -tapahtuma viikolla 8

4) Kävelykipinä -tapahtuma kesäkuussa

5) Patikkaretki kansallispuistoon/luontokohteeseen su 21.5.2023

6) Kirkkovenesoutua järjestetään vesien auettua tiistaisin klo 18 alkaen

7) Retkelle -päivät 10. – 11.6. 2023

8) Lasten ja aikuisten yhteinen ulkoilutapahtuma

9) Vesistöretkiä kesä- syyskuussa

10) Päiväretki/Nuku yö ulkona -tapahtuma la 26.8.2022 Suomen luonnon päivänä

11) Sieniretket 27.8. – 5.9.

12) Otsalamppuretki lokakuussa

13)Annetaan asiantuntija-apua mm. muille yhdistyksille ja seuroille sekä oppilaitoksille retkien järjestelyssä.

Tapahtumista tiedotetaan Saarijärven Ladun kotisivuilla, Facebookissa, Suomen Ladun tapahtumakalenterissa sekä Sampossa ilmoituksin ja yhdistyspalstalla.

MUU TOIMINTA

1)Talviuintia järjestetään tiistaisin ja perjantaisin Sofian rannassa 1.1. – 31.3. 2023 sekä 1.10. – 31.12. 2023 välisenä aikana

2) Kiilopään lomaosake on jäsenistön käytössä joka 6. viikko. Vuonna 2023 ovat käytössä viikot 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44 ja 50. Lomaviikkojen jäsenhinnat ovat

160 euroa, 270 euroa tai 380 euroa ajankohdasta riippuen.

3) Yhdistyksen omistamia kanootteja ja SUP-lautoja vuokrataan entiseen tapaan Asemanrannan varastolta. Lisäksi yhdistyksellä on vuokrattavana rinkkoja, ahkioita, retkiluistimia, lumikenkiä ja liukulumikenkiä sekä pyörävaunu talvivarustein, tiipii ja nokikahvipannu. Myös kirkkovene on vuokrattavissa ryhmien käyttöön. Vuokrattavaa välineistöä kehitetään ja uusitaan sekä vanhaa kalustoa poistetaan. Suomen Ladulta saatua Frisbeegolf -välineistöä annetaan korvauksetta eri tahojen käyttöön.

4)Saarijärven Latu vaikuttaa aktiivisesti ulkoilu- ja retkeilyreittien ja -alueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja niistä tiedottamiseen.

5) Osallistutaan paikallisiin tapahtumiin esittelemällä Saarijärven Ladun toimintaa.