Saarijärven Ladun uusien sääntöjen mukainen ensimmäinen vuosikokous pidettiin 26.2. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös sekä hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle. Lisäksi päätettiin jo tässä vaiheessa vuoden 2021 jäsenmaksuista. Jäsenmaksuja päätettiin korottaa 1 €:lla, koska Suomen Latu on korottamassa jäsenyhdistyksiltään perimäänsä maksuosuutta.

Hallituksessa tapahtui myös muutoksia. Puheenjohtajaksi valittiin Pasi Nikara. Pitkäaikainen puheenjohtajamme Matti Honkimäki jätti puheenjohtajan tehtävät, mutta on lupautunut olemaan edelleen mukana toiminnassa. Hallitukseen tuli myös kaksi uutta jäsentä: Pirita Leppänen ja Pekka Viljakainen. Hallituksen kokoonpano kokonaisuudessaan näkyy kohdassa yhteystiedot.