Vuosikokouksessa 22.2. 2021 hyväksyttiin Saarijärven Ladun toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle. Toimintasuunnitelman toteutus riippuu siitä, miten koronatilanne kehittyy.

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

YLEISET TAVOITTEET

Saarijärven Latu täyttää vuonna 2021 53 vuotta. Toiminnassa korostetaan liikunnan, ulkoilun ja luonnon merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille ja edistetään tätä tukevaa elämäntapaa kaikkina vuodenaikoina. Lähiulkoilumahdollisuudet ja luonnonmukaiset liikuntamuodot, jotka ovat helposti saavutettavissa, tukevat tätä tavoitetta. Tällaisia liikuntamuotoja ovat mm. kävely, hiihto, pyöräily, vesiliikunta ja yleensä luonnossa tapahtuva liikunta. Uusien jäsenten saamiseksi panostetaan perheitä palvelevien tapahtumien järjestämiseen.

Kävely- ja hiihtotapahtumat sekä vesistöretkeily korostuvat Saarijärven Ladun toiminnassa. Lähialueiden kansallispuistot ja muut luontokohteet pidetään edelleen tutustumiskohteina. Talviuinnin suosio on säilynyt ja sen harrastusmahdollisuuteen panostetaan. Kirkkovenesoutu ja pyöräily uusimpina toimintamuotoina otetaan kehittämiskohteiksi.

Yhdistyksen tavoitteena on aktivoida yhä useampi saarijärveläinen säännöllisen liikunnan ja ulkoilun harrastajaksi. Erityisesti pyritään saamaan lapsia ja nuoria mukaan lisäämällä heille ja heidän perheilleen suunnattuja uusia, houkuttelevia toimintamuotoja ja koulutusta.

Saarijärven Latu kampanjoi Suomen Ladun ja sen muiden jäsenyhdistysten tavoin jäsenmäärän lisäämiseksi. Tavoitteena on vuotuinen jäsenmäärän kasvu. Jäseniä loppuvuodesta 2020 oli noin 490.

Toimintasuunnitelman toteutuksessa otetaan huomioon vallitseva koronatilanne.

HALLINTO

1) Kokoukset

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu 8 jäsentä sekä yksi varajäsen. Hallitus kokoontuu kesäaikaa lukuun ottamatta noin kerran kuukaudessa. Tarvittaessa asetetaan työryhmiä erityistehtäviä varten ja jaetaan hallituksen jäsenten kesken vastuita toimintasuunnitelman toteuttamiseksi.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa sekä muita kokouksia tarpeen mukaan.

2) Edustukset

Osallistutaan Suomen Ladun ja Keski-Suomen latualueen kokouksiin ja koulutukseen sekä esiinnytään aktiivisesti tilaisuuksissa, joissa voidaan edistää ja valvoa ulkoilun ja liikunnan etuja.

TIEDOTUSTOIMINTA

Toiminnasta tiedotetaan oman yhdistyksen nettisivuilla, Facebookissa, Suomen Ladun yhdistyskortilla, yleisö-, messu- ym. tapahtumissa sekä Sampo-lehdessä latupalstalla ja erillisissä tiedotuksissa. Tammi-helmikuussa julkaistaan jäsentiedote, jossa kerrotaan yhdistyksen tapahtumista ja toiminnasta. Ulkoiluun ja liikuntaan liittyvää koulutus- ja tiedotusmateriaalia levitetään mahdollisuuksien mukaan mm. työpaikoille.

KOULUTUSTOIMINTA

1)Lasten hiihtokouluja (Muumit) järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhdessä urheiluseurojen kanssa ja toimintaa tuetaan päiväkodeissa ja kerhoissa antamalla materiaalia ja koulutusta.

2)Yhteistyössä oppilaitosten kanssa järjestetään melonta- ja retkikoulutusta koululaisille ja opiskelijoille.

3)Opastusta retkimelontaan tarvittaessa kesäkuussa.

4)Tarvittaessa järjestetään sauvakävelyharjoituksia suunnattuna erilaisille ryhmittymille/työpaikoille.

5)Osallistutaan Suomen Ladun kevätkokoukseen 23.- 25.4. Turussa.

7)Osallistutaan Suomen Ladun syyskokoukseen 29. – 31.10. Lappeenrannassa.

8) Osallistutaan Keski-Suomen latualueen koulutuspäiville ja syyskokoukseen.

9) Osallistutaan muuhun Suomen Ladun ja muiden latuyhdistysten järjestämään

koulutukseen.

10) Tuetaan tarvittaessa Metsämörriohjaaja – ja Muumien hiihtokoulun ohjaajakoulutusta

11) Tarvittaessa tuetaan opas- ja muuta koulutusta.

RETKEILY- JA ULKOILUTOIMINTA

1) 43. Pettuhiihto su 7.3.2021.

2) Kuutamohiihto to 28.1. 2021, pe 26.2. 2021

3) Ulkona kuin lumiukko -tapahtuma 17.2. – 14.3. välisenä aikana

4) Unelmien liikuntapäivä ma10.5.2021

5) Lasten ja aikuisten yhteinen ulkoilutapahtuma

6)Vesistöretkiä kesä- syyskuussa

7)Patikkaretki Siikanevalle su 16.5.2021

8)Pyöräilytapahtuma/ -retki alkukesästä

9) Kirkkovenesoutua järjestetään tiistaisin klo 19 alkaen talaalta vesien auettua

10) Nuku yö ulkona -tapahtuma la 28.8.2021 Suomen luonnon päivänä

11) Kutsu päättäjä ulos -tapahtuma maalis-huhtikuussa

12)Otsalamppuretki lokakuussa

13)Annetaan asiantuntija-apua mm. muille yhdistyksille ja seuroille sekä oppilaitoksille retkien järjestelyssä.

Tapahtumista tiedotetaan Saarijärven Ladun kotisivuilla, Facebookissa, Suomen Ladun tapahtumakalenterissa sekä Sampossa ilmoituksin ja latupalstalla.

MUU TOIMINTA

1)Talviuintia järjestetään tiistaisin ja perjantaisin Sofian rannassa 1.1. – 31.3. 2021 sekä 1.10. – 31.12. 2021 välisenä aikana

2) Kiilopään lomaosake on jäsenistön käytössä joka 6. viikko. Vuonna 2021 ovat käytössä viikot 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46 ja 52. Lomaviikkojen jäsenhinnat ovat

130 euroa, paitsi viikko 10 335 euroa ja viikot 16,46 ja 52 250 euroa.

3) Yhdistyksen omistamia kanootteja ja SUP-lautoja vuokrataan entiseen tapaan Asemanrannan varastolta. Lisäksi yhdistyksellä on vuokrattavana rinkkoja, ahkioita, retkiluistimia ja lumikenkiä. Myös kirkkovene on vuokrattavissa ryhmien käyttöön. Vuokrattavaa välineistöä kehitetään ja vanhaa kalustoa poistetaan. Suomen Ladulta saatua Frisbeegolf -välineistöä annetaan korvauksetta eri tahojen käyttöön.

4)Saarijärven Latu vaikuttaa aktiivisesti ulkoilu- ja retkeilyreittien ja -alueiden (mm. vesistöretkeily, kävely, pyöräily) suunnitteluun, rakentamiseen ja niistä tiedottamiseen (mm. karttojen ajanmukaistamiseen)?

5) Osallistutaan paikallisiin tapahtumiin esittelemällä Saarijärven Ladun toimintaa.

TALOUDELLINEN TOIMINTA

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuista sekä talviuinnista, lomaosakkeen ja kanoottien ja muun välineistön vuokrauksesta saatuihin tuloihin, jotka muodostavat pääosan yhdistyksen toiminnan rahoituksesta. Jäsenmaksuissa on pieni korotus vuonna 2021. Saarijärven kaupungin vapaa-aikatoimi on myöntänyt yhdistykselle toiminta-avustusta.

YHTEISTOIMINTA

Saarijärven Ladulla on hyvät suhteet muihin yhdistyksiin. Yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa tapahtumien järjestelyissä. Valtakunnan tasolla Marttaliitto ja paikallisella tasolla Marttayhdistykset ovat vuonna 2021 yhteistyötahoja.

Yhdistysten merkitys liikunta- ja ulkoilutapahtumien järjestämisessä korostuu entisestään, kun kuntien panostus tällaisen toiminnan järjestämiseen vähenee.

Saarijärven Latu tarjoaa tarvittaessa asiantuntemustaan luonnossa tapahtuvasta liikunnasta päiväkodeille, kouluille sekä muille yhdistyksille ja seuroille tavoitteena monipuolinen kunto- ja virkistysliikunnan edistäminen.